Wat doen wij?

Stichting Niger Zending is een interkerkelijke organisatie en wil mensen in Nederland aanmoedigen en enthousiast maken om onze zendingspartners en hun projecten in Niger te steunen op het gebied van ontwikkelingswerk en zending. Stichting Niger Zending is in 2002 opgericht. Lees verder over de geschiedenis.

Sinds september 2011 is Stichting Niger Zending verder gegaan ten behoeve van (het werk van) Blaise en Jeannette Gaïtou.

Stichting Niger zending faciliteert in Niger maar is daadwerkelijk aan het werk in Nederland. (Lees meer over Niger op de startpagina.)


In Niger...

ondersteunen we Blaise en Jeannette Gaïtou. Doordat we hen ondersteunen kunnen zij de bevolking helpen door hun projecten.

De projecten:

• Centre de formation Caleb (vakopleiding voor kansarme jongeren)
• Fabricants de Joie (King Kids, christelijk jeugdwerk)
• Académie Evangélique Cornerstone de Maradi (AECM, basisschool)
• college de prière (gemeente opbouw)
• DTS (Discipelschap Training School)
Ga verder voor meer informatie over de projecten.

Al dit werk wordt grotendeels door de plaatselijke bevolking vormgegeven.

Jeugd met een Opdracht
De meeste projecten gebeuren onder de vlag van JEMED, Jeunesse en Mission et Development (Jeugd met een Opdracht). De projecten van JEMED in Niger vinden plaats op het gebied van onderwijs, sociaal maatschappelijke voorzieningen en gemeenteopbouw. JEMED is in Niger een officiële NGO (Non Government Organisation), waardoor zij kunnen samenwerken met de plaatselijke overheid.

Cornerstone
Académie Evangélique Cornerstone de Maradi (de basisschool) wordt gesticht door Cornerstone (een locale stichting op het gebied van onderwijs) en in samenwerking met de SIM (Serving In Mission). Cornerstone heeft meerdere (christelijke) scholen in Niger.

"Education for all"
Wij geloven dat educatie de sleutel is tot zelfstandigheid en een betere toekomst. Vandaar dat educatie als een rode draad loopt door de projecten. Dit sluit aan bij een van de millenniumdoelen van de UN: "education for all".


In Nederland...

De wereld verandert. Vroeger ging een zendeling van noord naar zuid, tegenwoordig komen er veel meer zendelingen uit de zuidelijke landen zelf. Zoals bij ons het geval is uit Niger. We hebben een hart voor zending en willen hierin graag samenwerken. Daarom noemen we onze zendelingen zendingspartners.

Onze droom

Blaise en Jeannette hebben een droom: Dat er over 10 jaar een kwalitatief goede basisschool is en het begin van een middelbare school. Verder dromen zij dat de vakopleiding voor kansarme jongeren uitgebreid is met andere vakrichtingen.

Daarom willen we samen met u Blaise en Jeannette helpen om hun droom mogelijk te maken. We willen onze kleine groep bestaande sponsors serieus nemen en graag behouden. Ons verlangen is om (het werk van) Blaise en Jeannette in Niger bij een breder publiek bekend te maken, waardoor we de inkomsten kunnen vergroten. Zij zijn de drijvende kracht achter de projecten en dit werk is hard nodig.
Wij vragen u om ons hierbij te helpen. We dagen u uit om met ons in actie te komen voor Niger en haar bevolking. Zodat we samen het verschil kunnen maken in de strijd tegen armoede.

Doe mee!

We zijn als stichting vooral werkzaam op het gebied van communicatie en fondsenwerving. Op deze manier informeren wij u over het werk in Niger. We hebben diverse materialen ontwikkeld die u kunt gebruiken om acties te ondersteunen. ga naar: materiaal

Help ons mee!
Uw bijdrage is nodig
om dit werk tot een succes te maken.

ga naar: kom in actie

of doe direct een gift: meer info? ga naar: geef