Basisonderwijs
AECM; Académie Evangélique Cornerstone de MaradiThema: kwalitatief goed basisonderwijs
Doelgroep:kinderen vanaf 3 jaar

Hoge bevolkingsgroei

Er is een grote nood in Niger op het gebied van scholing, vooral voor wat betreft de lagere scholen. De kwaliteit van het onderwijs is niet goed. Een klas van 80 kinderen is geen uitzondering. Het wordt onmogelijk om individueel aandacht te geven aan kinderen. En in dergelijke omstandigheden laat discipline te wensen over. In de praktijk betekent dit, dat een groot deel van de kinderen een aantal jaren naar de lagere school gaat, maar nauwelijks leert lezen, schrijven en rekenen en zodoende analfabeet blijft. Deze situatie is niet geheel de schuld van de overheid of de leerkrachten. Het heeft ook te maken met het feit dat de bevolkingsgroei in Niger heel hoog is. Er komen telkens meer kinderen die naar school zouden moeten en het is bijzonder moeilijk om die groei bij te houden met de beschikbaarheid aan scholen en vooral ook leerkrachten.


Kleinschalig gestart

Familie Gaïtou: "Wij willen ons steentje bijdragen om te helpen voorzien in goede scholing voor de kinderen. Voor deze school werken we samen met een aantal partners, SIM (Serving In Mission) & Cornerstone. In 2012 zijn we heel kleinschalig gestart met de kleuterschool. Ieder jaar wordt de school met een jaar uitgebreid." De bedoeling is om uiteindelijk een basisschool en een middelbare school te hebben. Op dit moment is de doelgroep 4 t/m 8 (soms beginnen kinderen pas laat met naar school gaan).

Bouwen

"We zijn begonnen met het huren van een ruimte waar we les gaven. Het is de bedoeling om een eigen schoolgebouw te krijgen. Het gebouw moest van de grond af aan opgebouwd worden.Er is een begin gemaakt met de eerste drie lokalen. De bouw gaat anders dan in Nederland, want zelfs de stenen moeten eerst gemaakt worden.

Het eerste gebouw van drie lokalen is nu klaar, maar is al te klein voor het aantal klassen wat we hebben.


We hebben een tijdelijk noodlokaal voor de kleuters moeten bouwen.


De fundering voor de volgende 3 lokalen is ondertussen gelegd. We proberen zelf een bijdrage te leveren in de vorm van geld door de verkoop van gewassen die we verbouwd hebben. Ook krijgen we giften van lokale christenen."


Draagt u ook een steentje bij?

Giften zijn van harte welkom!
meer info? ga naar: geef