Geef!

Blaise en Jeannette zijn verbonden aan Jeugd met een Opdracht. Als je voor Jeugd met een Opdracht werkt krijg je geen salaris maar ben je afhankelijk van (financiële) steun van anderen. Zo staan zij niet alleen in hun missie, maar weten zij zich gesteund door de mensen om hen heen, in gebed, praktische hulp en/of financiële ondersteuning. Helpt u hen op weg door een eenmalige of structurele gift?

Een periodieke gift (bijv. elke maand)

Wij bevelen deze manier van geven van harte aan. Door niet incidenteel maar structureel te steunen kan Stichting Niger Zending investeren in onderdelen met een blijvend karakter daar waar het geld het hardst nodig is.

Een eenmalig gift

Uiteraard waarderen wij ook een eenmalig gift.
of
Een gift voor een bepaald project: vermeld alstublieft bij de overschrijving voor welk project de gift is.

Bankgegevens:
IBAN: NL07 RABO 0361834179.
Ten name van: Stichting Niger Zending

Stichting Niger Zending is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat uw gift aan Stichting Niger Zending aftrekbaar is bij uw belastingaangifte.

Online doneren

Er is ook een mogelijkheid om online een donatie te doen. Gebruik de doneerknop hiernaast of scan de QR code.
(Wij ontvangen 90% van uw gift, de andere 10% zijn voor de onkosten van deze service)Bedankt


We bedanken onze donateurs, voor hun periodieke of incidentele bijdragen. Wij zijn heel blij met uw ondersteuning, we hopen dat we op uw steun kunnen blijven rekenen.


Heel hartelijk dank!