Bijbelstudie, training en diaconaal werk
DTS; Discipelschap Training SchoolThema: groeien in geloof in woord en daad
Doelgroep: jongeren, (jong) volwassenen
Theorie in thema's

De Discipelschap Training School richt zich met name op jonge mensen. Het is een training van zes maanden met als doel God te kennen en Hem bekend te maken. Het bestaat uit twaalf weken theorie en twaalf weken praktijk opleiding. Iedere week is er een ander thema. Deze twaalf weken les geven de mogelijkheid om op verschillende manieren te leren en te groeien. Er wordt deze twaalf weken als een soort familie samen met elkaar geleefd . Naast de officiële lestijd wordt er in kleine groepjes gewerkt, zijn er opdrachten, en is er tijd voor gebed. De deelnemers worden
uitgedaagd om hun relatie met God te
verdiepen. Ieder krijgt een mentor die
hem/haar persoonlijk begeleidt.


Praktijk

Na de theoriefase gaat de groep op outreach. Tijdens de outreach willen we Gods liefde voor mensen laten zien in zowel daden als woorden. Dit is evangelisatie door middel van het verzorgen van lessen, creatieve werkvormen zoals bijv. drama en het
geven van praktische hulp.


University of the Nations

De DTS is geregistreerd bij de University of the Nations van Jeugd met een Opdracht en is tweetalig Frans en Hausa. De financiering van deze training wordt voor de helft door de deelnemer zelf bij elkaar gebracht, de andere helft wordt gefinancierd.

Helpt u mee?

Giften zijn van harte welkom!
meer info? ga naar: geef